MILDCHINA - ONLY FOR EAST CHINA TOURS                Jiangnan Travel Experts                About Us | Contact Us | Recommendation | Souvenir Shop | Testimonials

Jiangnan Guide Jiangnan Tour Shanghai Tour Guide & Car Service Hangzhou Tour Suzhou Tour Jiangnan Culture

Home Hangzhou Attractions Hangzhou Main Tourist Attractions List

The List of Main Tourist Attractions in Hangzhou


 

This is a systematic list of tourist attractions in Hangzhou, chiefly including all the important tourist sites of Hangzhou, for making travelers’ information search easy and convenient. The list puts the scenic spots of West Lake in priority, and then classifies the rest tourist attractions into several categories such as temples, natural landscape, museums, parks and cultural landscape. This is a supplement of the main page of Hangzhou attractions, and help travelers know the specific travel resources of Hangzhou, which also surely covers the sites of cultural heritage in Hangzhou. The list as below:


 

The List of Main Tourist Attractions in Hangzhou

Ten Classic Scenes of West Lake

Sudi Chunxiao (Su Causeway)

Quyuan Fenghe

Pinghu Qiuyue

Duanqiao Canxue (The Broken Bridge)

Liulang Wenying

Huagang Guanyu

Leifeng Xizhao (Leifeng Pagoda)

Shuangfeng Chayun

Nanping Wanzhong (Jingci Temple)

Santan Yinyue

Ten New Scenes of West Lake

Longjin Wencha (Longjin Tea Village)

Huanglong Tucui (Yellow Dragon Cave)

Hupao Mengquan (Running Tiger Spring)

Yuhuang Feiyun (Yuhuang Mountain)

Manlong Guiyu

Ruandun Huanbi

Jiuxi Yanshu

Yunqi Zhujing

Wushan Tianfeng (Wushan Scenic Area)

Baoshi Liuxia

Ten Latest Scenes of West Lake in 2007

Lingyin Chazong (Lingyin Temple)

Liuhe Tingtao (Liuhe Pagoda)

Yuemu Qixia (Yuewang Temple)

Hubin Qingyu (Musical Fountain)

Qinci Biaozhong (Qianwang Memorial Temple)

Wansong Shuyuan (Wansong Academy)

Yangdi Jingxing (Yanggong Causeway)

Santai Yunshui

Meiwu Chunzao (Meijiawu Tea Plantation)

Beijie Xunmen

Eighteen Scenes of West Lake

Hushan Chunshe

Gongde Chongfang

Yudai Qinghong

Haixia Xishuang

Meilin Guihe

Yuzhao Qiurong

Lianchi Songshe

Baoshi Fengting

Tingwan Qishe

Jiaoshi Mingqin

Yuquan Yuyue (Hangzhou Botanical Garden)

Fengling Songtao

Huxin Pingtiao

Wushan Daguan (Wushan Square)

Tianzhu Xiangshi (Three Temples of Tianzhu Hill)

Yunqi Fanjing

Taoguang Guanhai

Xixi Tanmei (Xixi National Wetland Park)

Temple & Mosque

Jingci Temple

Baopu Taoist Temple

Lingyin Temple

Yongfu Temple

Faxi Temple

Jingshan Temple

Zhaoming Temple

Cultural Landscape

Liangzhu Cultural Site

Longmen Ancient Town

Leifeng Pagoda

City God Pavilion

Song Dynasty Town

Yuwang Temple

Six Harmonies Temple

Qianwang Mausoleum

Hangzhou Grand Theater

Qiantang River Bridge

Hangzhou Bay Bridge

Lord Yang Causeway

West Mountain Walking Way

Hangzhou Celebrity Memorial Hall

Former Residence of Hu Xueyan

Wansong Academy

Hangzhou Wulin Road

Meijiawu Tea Plantation

Hefang Old Street

Nanshan Road

Hangzhou Confucius Temple

Parks

Hangzhou Prince Bay Park

Hangzhou Polar Ocean Park

Hangzhou Amusement Park 

Hangzhou Future World Theme Park

Hangzhou Juvenile and Children's Park

Hangzhou Botanical Garden

Hangzhou Orient Culture Park

Hangzhou Flower Nursery

Hangzhou Wild Animal World

Hangzhou Zoo

Natural Landscape

Jiande Daciyan Scenic Area

Qin Stream Fragrant Valley

Thousand Islands Lake

Qiantang River Tide

Daqi Mountain

Hangzhou Yaolin Xianjing

Chuiyun Tongtian River

Baiyunyuan Scenic Area

Tongjun Mountain

Feilai Peak

Solitary Hill

Lingshan Dreamland

Nine Streams and 18 Gullies

Dongming Mountain Forest Park

Daqing Valley

Jinxiu Fengshui Cave

Chaoshan Scenic Area

Qingshan Lake

Tianmu Mountain

Hangzhou White Horse Cliff

Zhexi Grand Canyon

Hangzhou Shuangxi River Drifting Scenic Area

Qingshan Lake National Forest Park

Xixi National Wetland Park

Chunan Jiupaojie Scenic Area

Hangzhou Shangougou Scenic Resort

Jiangnan Longmen Bay

Tonglu Jilong Mountain

Museum

China National Silk Museum

China National Tea Museum

Huqingyutang Traditional Chinese Medicine Museum

Liangzhu Cultural Museum

Zhejiang Provincial Museum

Southern Song Dynasty Official Kiln Museum

Hangzhou Museum

Chinese Hangzhou Cuisine Museum

 The Highlighted Attractions of Hangzhou

hangzhou lingyin temple huqingyutang traditional medicine museum of China hangzhou baopu taoist temple hangzhou baochu pagoda
Hangzhou Lingyin Temple Traditional Medicine Museum Baopu Taoist Temple Hangzhou Baochu Pagoda
liuhe pagoda hangzhou tea plantation xixi wetland impression west lake
Hangzhou Liuhe Pagoda Hangzhou Tea Plantation Xixi Wetland Park Impression West Lake


 The Travel Guide of Hangzhou

hangzhou travel hangzhou tours hangzhou attractions hangzhou travel tips
Hangzhou Travel Hangzhou Tours Hangzhou Attractions Hangzhou Travel TipsEditor: Julius from Mildchina
All Rights Reserved, Illegal Duplication is Forbidden


Seeraa International About us | Contact us | Links | Sitemap | Privacy & Security | Cooperations | Terms & Conditions - 2010-2018 COPYRIGHT © MILDCHINA.COM
Mildchina with many years of history in China tourism industry professionally provides the services of Hangzhou and Shanghai private tours, and also offers the tour guides and
car service. More Accesses to Mildchina: Shanghai Private Tour, Hangzhou Private Tour, Jiangnan Tour, Jiangnan Travel Guide, Shanghai City Guide, Hangzhou City Guide
Suzhou City Guide, Tour Guide and Car Service, Jiangnan Attractions, Shanghai Attractions, Chinese Spirituality, China Tours, China Culture, China Attractions, China History
Copyright©Mildchina.com - The Milestone of Jiangnan Travel Service| China Travel Service & SEO and SMO| Welcome to Seeraa International - Twin Website of Mild China